vmshell-99刀年付香港cmi测评

前言

本次测试的是这款:vmshell:99刀/年/1C/512M/12G SSD/1T流量/300兆宽带/三网cmi/香港

这个三网走cmi,解锁香港流媒体,不过cmi晚上的qos还挺严重,具体的速度等我多测几个数据看看。

在线测速!!!:netdata.vmshell.com:7788

电信用户一定要看最后的回程路由测试!

基础测试

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model      : Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge, IBRS)
 CPU Cores      : 1 Cores 2199.998 MHz x86_64
 CPU Cache      : 16384 KB 
 OS          : Debian GNU/Linux 11 (64 Bit) KVM
 Kernel        : 5.10.0-8-amd64
 Total Space     : 1.1 GB / 4.0 GB 
 Total RAM      : 41 MB / 473 MB (281 MB Buff)
 Total SWAP      : 0 MB / 511 MB
 Uptime        : 0 days 0 hour 38 min
 Load Average     : 0.07, 0.02, 0.00
 TCP CC        : bbr
 ASN & ISP      : AS64021, TECH
 Organization     : 
 Location       : Tseung Kwan O, Hong Kong / HK
 Region        : Sai Kung District
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )  : 285 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )  : 384 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )  : 431 MB/s
 Average I/O Speed  : 366.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name    Upload Speed   Download Speed   Latency   
 Speedtest.net  812.87 Mbit/s   599.33 Mbit/s    1.61 ms   
 Fast.com     0.00 Mbit/s    104.2 Mbit/s    -      
 Nanjing 5G  CT 814.01 Mbit/s   127.59 Mbit/s    0.10 ms   
 Hefei 5G   CT 812.29 Mbit/s   294.54 Mbit/s    36.50 ms  
 Guangzhou 5G CT 769.41 Mbit/s   78.23 Mbit/s    32.17 ms  
 TianJin 5G  CU 781.62 Mbit/s   402.64 Mbit/s    70.87 ms  
 Shanghai 5G CU 852.54 Mbit/s   324.87 Mbit/s    34.28 ms  
 Guangzhou 5G CU 815.87 Mbit/s   237.25 Mbit/s    11.61 ms  
 Wuxi 5G   CM 793.05 Mbit/s   210.32 Mbit/s    47.94 ms  
 Nanjing 5G  CM 809.14 Mbit/s   226.29 Mbit/s    63.91 ms  
----------------------------------------------------------------------
 Finished in : 4 min 37 sec
 Timestamp  : 2022-01-13 23:37:30 GMT+8
 Results   : ./superbench.log
----------------------------------------------------------------------
 Share result:
 · https://www.speedtest.net/result/c/f3b87307-140a-4f91-9897-13547a686531
 · https://paste.ubuntu.com/p/DqfB7K6WB8/
----------------------------------------------------------------------

 

流媒体测试

============[ Multination ]============
 Dazn:                 Yes (Region: HK)
 HotStar:                No
 Disney+:                Yes (Region: HK)
 Netflix:                Yes (Region: HK)
 YouTube Premium:            No (Region: CN) 
 Amazon Prime Video:          Yes (Region: HK)
 TVBAnywhere+:             No
 Tiktok Region:             HK
 iQyi Oversea Region:          HK
 Viu.com:                Yes (Region: HK)
 YouTube CDN:              Hong Kong
 Netflix Preferred CDN:         Seattle 
 Steam Currency:            HKD
=======================================
=============[ Hong Kong ]=============
 Now E:                 Yes
 Viu.TV:                Yes
 MyTVSuper:               Yes
 HBO GO Asia:              Yes (Region: HK)
 BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan:    Yes
=======================================
当前主机不支持IPv6,跳过...

 

全国ping测试

既然是好线路,说是三网cmi,那咱们必须要测ping啦!

线路 最快节点 最慢节点 平均响应
电信 广东佛山9ms 江西吉安54ms 39.6ms
多线 浙江绍兴39ms 内蒙呼和浩特68ms 47.4ms
联通 江苏镇江37ms 天津65ms 51.1ms
移动 安徽合肥46ms 江苏镇江62ms 56ms
其他 中国香港1ms 中国台湾310ms 104.1ms

 

回程路由测试

这个测试太多了就不放了,以往的脚本测出来有问题,只能说电信大部分地区走cmi,小部分地区直连,联通走直连或者cmi,移动走cmi,教育网走教育网直连,三网都是直连还不错,其实电信走cmi也就比直连好一点,具体电信要不要买还是要看我上面发的测速链接你们测速怎么样,要在晚高峰测试速度哦!其实三网不绕路直连就已经很不错了。

版权声明:
作者:daung
链接:https://www.duangvps.com/archives/1806
来源:Duang's Blog
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END
分享
二维码
海报
vmshell-99刀年付香港cmi测评
前言 本次测试的是这款:vmshell:99刀/年/1C/512M/12G SSD/1T流量/300兆宽带/三网cmi/香港 这个三网走cmi,解锁香港流媒体,不过cmi晚上的qos还挺严重,具体……
<<上一篇
下一篇>>